Structura participanților pe grupe de sex și vârste