Formulare utile P3 (Pensia facultativă)

Ai împlinit vârsta de 60 de ani?

Atunci poți opta pentru plata contravalorii activului personal net sau poți alege să contribui în continuare la Fondul de Pensii Facultative BCR Plus.

Dacă ai optat pentru plata activului acumulat, iată ce trebuie să faci pentru a primi banii: descarcă cererea de plată a contravalorii activului net pentru situaţia în care ai împlinit vârsta de 60 de ani, iar după ce ai completat-o și semnat-o, trimite-ne-o în original prin poștă la sediul BCR PENSII, însoțită de documentele menţionate pe pagina a 2-a a cererii, la sectiunea 5 - Documente necesare.

Vrei să primești constant informații despre pensia ta facultativă?

Completând formularul de mai jos poți modifica valoarea contribuției și îți poți actualiza datele personale, în cazul în care acestea au fost modificate de la momentul semnarii actului de aderare la Fondul de Pensii Facultative BCR Plus.

Trimite formularul corect completat și semnat către BCR PENSII prin e-mail, la adresa pensiibcr@bcr.ro; prin fax, la numărul 021.232.40.35 sau prin poștă la sediul BCR PENSII.

Beneficiezi de pensie de invaliditate de gradul I sau de gradul II nerevizuibil cu pierderea totală a capacității de muncă?

Atunci poți opta pentru plata contravalorii activului personal net sau poți alege să contribui în continuare la Fondul de Pensii Facultative BCR Plus.

Dacă ai optat pentru plata activului acumulat, iată ce trebuie să faci pentru a primi banii:

Descarcă cererea de plată a contravalorii activului net cuvenit în caz de invaliditate de mai jos, iar după ce ai completat-o și semnat-o, trimite-ne-o în original prin poștă la sediul BCR PENSII, însoțită de documentele menţionate pe pagina a 2-a a cererii, la sectiunea 5 - Documente necesare.

Plata activului personal net cuvenit în caz de deces al participantului

Pentru a solicita plata contravalorii cotei-părţi cuvenite din activul personal net în caz de deces al participantului la Fondul de Pensii Facultative BCR Plus, în calitate de moştenitor al acestuia, este necesar să descarci cererea de plata de mai jos, iar după ce ai completat-o și semnat-o, trimite-ne-o în original prin poștă la sediul BCR PENSII, însoțită de documentele menţionate pe pagina a 2-a a cererii, la sectiunea B.3. - Documente necesare.

În cazul moștenitorilor minori:

  • pentru moștenitorul minor care are peste 14 ani, cererea se va completa și semna de către reprezentantul legal (mandatarul/părintele/tutorele/curatorul beneficiarului/altă persoană care exercită aceste drepturi și obligații potrivit legii); de asemenea, va semna și mostenitorul minor;
  • pentru moștenitorul minor care nu are vârsta de 14 ani împlinită, cererea se va completa și semna de către reprezentantul legal (mandatarul/părintele/tutorele/curatorul beneficiarului/altă persoană care exercită aceste drepturi și obligații potrivit legii).

Trebuie să mai știi că activul personal net existent în contul participantului decedat trebuie să fie menționat la capitolul "Bunuri mobile" în cadrul masei succesorale din certificatul de moștenitor.

În cazul în care există mai mulți moștenitori care solicită plata cotei-părți cuvenite, copia verificată și certificată pentru conformitate cu originalul de către BCR PENSII sau copia legalizată a certificatului de deces și a certificatului de moștenitor/legatar, certificatului de moștenitor suplimentar, actului de partaj voluntar după caz, sau hotărârii judecătorești definitive, din care să rezulte calitatea de moștenitor/legatar și cota-parte cuvenită din activul personal net al participantului decedat, după caz, pot fi transmise într-un singur exemplar pentru toți moștenitorii.