Formulare utile P2 (Pensia obligatorie)

Modificarea termenilor contractuali

Sunt momente în care e posibil să apară modificări ale datelor tale personale față de momentul semnării actului de aderare la Fondul de Pensii Administrat Privat BCR. Poate te muți sau te căsătorești, poate îți schimbi numărul de telefon – pentru orice schimbare intervine, este important să nu uiți să îți actualizezi datele personale. Asta ne ajută pe noi în comunicarea cu tine.Pentru a realiza acest lucru, completează forumularul de mai jos cu datele actualizate, printează cererea și trimite documentul semnat. E nevoie și de o copie a actului de identitate, semnată în original. Apoi trimite documentele prin e-mail, la adresapensiibcr@bcr.ro sau prin fax, la numărul 021.232.40.35. Alternativ, poți trimite documentele la adresa noastră de corespondență – Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, clădirea A, parter, camera E0-05.3 și etajul 4, camerele: E4-1 - E4-12,  sector 6, București.

Plata contravalorii activului net, în caz de pensionare

Dacă deții o decizie de pensionare și îndeplinești criteriul limitei de vârstă, poți acum să te bucuri de contravaloarea activului personal net acumulat la Fondul de Pensii Administrat Privat BCR.

Pentru aceasta, e necesar să completezi, semnezi și trimiți prin poștă, la adresa de corespondență BCR PENSII (Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, clădirea A, parter, camera E0-05.3 și etajul 4, camerele: E4-1 - E4-12,  sector 6, București), cererea de mai jos, în original, însoțită de documentele menţionate pe pagina a 2-a a cererii, la secțiunea 5 - Documente necesare.

Plata contravalorii activului net cuvenit în caz de invaliditate

În cazul în care beneficiezi de pensie de invaliditate, gradul I sau II nerevizuibil, pentru invalidități care afectează ireversibil capacitatea de muncă, poți primi contravaloarea activului personal net pe care l-ai acumulat la Fondul de Pensii Administrat Privat BCR.

Pentru aceasta, e necesar să completezi, semnezi și trimiți prin poștă, la adresa de corespondență BCR PENSII (Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, clădirea A, parter, camera E0-05.3 și etajul 4, camerele: E4-1 - E4-12,  sector 6, București), cererea de mai jos, în original, însoțită de documentele menţionate pe pagina a 2-a a cererii, la secțiunea 5 - Documente necesare.

E bine să știi că, în situația unei invalidități de gradul III, îți păstrezi calitatea de participant al Fondului de Pensii Administrat Privat BCR, iar activul tău personal va fi investit în continuare până la vârsta legală de pensionare.

Plata contravalorii cotei-părți din activul net cuvenit în caz de deces

În cazul unui deces, moștenitorul participantului decedat poate solicita următoarele:

  • Transferul cotei-părți cuvenite către fondul de pensii unde are calitatea de participant
  • Plata cotei-părți cuvenite, în cazul în care nu are calitatea de participant la un fond de pensii administrat privat.

În cazul moștenitorilor minori, cererea va fi completată și semnată astfel:

  • pentru moștenitorul minor care are peste 14 ani, cererea se va completa și semna de către reprezentantul legal (mandatarul/părintele/tutorele/curatorul beneficiarului/altă persoană care exercită aceste drepturi și obligații potrivit legii); de asemenea, va semna și mostenitorul minor;
  • pentru moștenitorul minor care nu are vârsta de 14 ani împlinită, cererea se va completa și semna de către reprezentantul legal(mandatarul/părintele/tutorele/curatorul beneficiarului/altă persoană care exercită aceste drepturi și obligații potrivit legii).

Îți menționăm că activul personal net existent în contul participantului decedat trebuie să fie menționat la capitolul „Bunuri mobile” în cadrul masei succesorale din Certificatul de moștenitor.

În cazul în care există mai mulți moștenitori care solicită plata cotei-părți cuvenite, copia verificată și certificată pentru conformitate cu originalul de către BCR PENSII sau copia legalizată a certificatului de deces și a certificatului de moștenitor/legatar, certificatului de moştenitor suplimentar, actului de partaj voluntar, după caz, sau hotărârii judecătorești definitive, din care să rezulte calitatea de moştenitor/legatar şi cota-parte cuvenită din activul personal net al participantului decedat, după caz, pot fi transmise într-un singur exemplar pentru toți moștenitorii.