Informații importante despre contul tău de pensie privată

În ultima perioadă, valoarea unităților de fond, și implicit valoarea contului tău., a înregistrat o serie de fluctuații importante

Ele sunt consecința volatilității piețelor financiare în care investim, prețurile tuturor claselor de active, titluri de stat, obligațiuni corporatiste, acțiuni, aur, înregistrând la rândul lor creșteri și scăderi zilnice. Aceste evoluții sunt consecințele contextului geopolitic, care a făcut să crească nehotărârea investitorilor și să inducă la schimbări de atitudine rapide, de la o zi la alta. 

În acest context, dorim sa îți amintim că investițiile în fondurile de pensii sunt investiții pe termen lung. Episoade de volatilitate ridicată pot să apară de-a lungul timpului, așa cum s-a întâmplat și în contextul izbucnirii pandemiei de Covid -19, dar ele sunt urmate de perioade de revenire, astfel încât performanța pe termen lung nu este influențată semnificativ. 

Te asigurăm că prioritatea noastră numărul unu rămâne administrarea în condiții optime a banilor tăi de pensie privată, obiectiv care se bucură de întreaga atenție a echipei noastre de profesioniști. 

Toate canalele noastre de comunicare sunt deschise și îți stăm la dispoziție pentru orice alte detalii sau întrebări despre contul tău de pensie.

 

Gânduri bune

Echipa BCR Pensii

 

BCR Pensii, S.A.F.P.P. S.A. administrează Fondul de Pensii Administrat Privat BCR și Fondul de Pensii Facultative BCR PLUS, www.pensiibcr.ro  Performanțele anterioare nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.