Ce sunt unitățile de fond?

Acestea sunt unitățile de măsură a fondurilor de pensii. De fiecare dată când o persoană plătește o contribuție, aceasta este trasformată în unități de fond. Astfel, până iese la pensie, orice participant la un fond de pensii facultative continuă să achiziționeze unități de fond. 

Valoarea unității de fond este raportul dintre valoarea activului net al fondului de pensii la o anumită dată și numărul total de unități ale fondului la aceeași dată.

Suma deținută în contul participantului este egală cu numărul de unități de fond deținute de acesta, înmulțite cu valoarea la zi a unei unități de fond.

Aici poți vedea evoluția unității de fond pentru Fondul de Pensii Facultative BCR PLUS.