Siguranța și sănătatea noastră, a tuturor, este principala prioritate a BCR Pensii în contextul efectelor generate de COVID-19. Astfel, în acest context, pentru perioada următoare, toată comunicarea în intern sau extern, se va realiza, în principal, prin corespondență electronică sau prin telefon. Participanții sau beneficiarii Fondului de Pensii Administrat Privat BCR și Fondului de Pensii Facultative BCR PLUS sunt rugați, dacă doresc să ne contacteze, să utilizeze cu prioritate comunicarea prin email, utilizând adresa pensiibcr@bcr.ro

Suntem la dispoziția dvs. și prin:
 - Telefon la 021 9503 (în intervalul 09:00 – 17:30)
 - Fax la 021 232 40 35
 - Chat online disponibil pe www.pensiibcr.ro

Iar prin contul online gratuit 24 Pensie puteți afla în orice moment valoarea sumelor acumulate în contul de pensie privată, istoricul contribuțiilor lunare precum și rezultatele investiționale ale fondului dvs. de pensie privată.

Vă mulțumim și  suntem optimiști că vom trece cu bine peste această perioadă.

Echipa BCR Pensii

Sunt moștenitorul unui participant la FPF BCR PLUS, ce trebuie să fac pentru a încasa banii?

Până la emiterea Legii de plată a pensiilor private, beneficiarilor participanților decedați li se plătește suma acumulată în contul individual sub forma unei plăți unice sau eșalonat, în tranșe egale, în cuantum de minim 500 lei, pe o durată de maxim 5 ani.

În contextul efectelor generate de COVID-19, pentru a solicita plata contravalorii cotei-părţi cuvenite din activul personal net în caz de deces al participantului la Fondul de Pensii Facultative BCR PLUS, în calitate de moştenitor al acestuia, te încurajăm ca în următoarea perioadă să completezi și să semnezi această cerere de plata pe care să o trimiți electronic însoțită de documentele menţionate pe pagina a 2-a a cererii, la sectiunea B.3. - Documente necesare. Pentru a se atesta completitutiea dosarului electronic, este necesar să anexezi o declarație pe proprie răspundere că ești în posesia documentelor în forma lor originală/copie legalizată, după caz.

Metodele de transmitere sunt:

- e-mail la adresa: pensiibcr@bcr.ro

- fax la 021 232 40 35

Te rugăm să te asiguri că ai primit confirmarea noastră privind recepționarea documentelor transmise. În cazul în care nu o primești, înseamnă că există o problemă tehnică care nu depinde de noi si și te rugăm să ne contactezi prin telefon (la numărul 021 9503) sau via chat online pe www.pensiibcr.ro.

În cazul moștenitorilor minori:

  • pentru moștenitorul minor care are peste 14 ani, cererea se va completa și semna de către reprezentantul legal (mandatarul/părintele/tutorele/curatorul beneficiarului/altă persoană care exercită aceste drepturi și obligații potrivit legii); de asemenea, va semna și mostenitorul minor;
  • pentru moștenitorul minor care nu are vârsta de 14 ani împlinită, cererea se va completa și semna de către reprezentantul legal (mandatarul/părintele/tutorele/curatorul beneficiarului/altă persoană care exercită aceste drepturi și obligații potrivit legii).

Trebuie să mai știi că activul personal net existent în contul participantului decedat trebuie să fie menționat la capitolul "Bunuri mobile" în cadrul masei succesorale din certificatul de moștenitor.

În cazul în care există mai mulți moștenitori care solicită plata cotei-părți cuvenite, copia verificată și certificată pentru conformitate cu originalul de către BCR Pensii sau copia legalizată a certificatului de deces și a certificatului de moștenitor/legatar, certificatului de moștenitor suplimentar, actului de partaj voluntar după caz, sau hotărârii judecătorești definitive, din care să rezulte calitatea de moștenitor/legatar și cota-parte cuvenită din activul personal net al participantului decedat, după caz, pot fi transmise într-un singur exemplar pentru toți moștenitorii.