Sunt moștenitorul unui participant la FPF BCR PLUS, ce trebuie să fac pentru a încasa banii?

Până la emiterea Legii de plată a pensiilor private, beneficiarilor participanților decedați li se plătește suma acumulată în contul individual sub forma unei plăți unice sau eșalonat, în tranșe egale, în cuantum de minim 500 lei, pe o durată de maxim 5 ani.

Pentru a solicita plata contravalorii cotei-părţi cuvenite din activul personal net în caz de deces al participantului la Fondul de Pensii Facultative BCR PLUS, în calitate de moştenitor al acestuia, este necesar să completezi și să semnezi această cerere de plata și să o trimiți în original, prin poștă, la sediul BCR Pensii (Calea Victoriei nr 15, etaj 3, sector 3, București) însoțită de documentele menţionate pe pagina a 2-a a cererii, la sectiunea B.3. - Documente necesare.

În cazul moștenitorilor minori:

  • pentru moștenitorul minor care are peste 14 ani, cererea se va completa și semna de către reprezentantul legal (mandatarul/părintele/tutorele/curatorul beneficiarului/altă persoană care exercită aceste drepturi și obligații potrivit legii); de asemenea, va semna și mostenitorul minor;
  • pentru moștenitorul minor care nu are vârsta de 14 ani împlinită, cererea se va completa și semna de către reprezentantul legal (mandatarul/părintele/tutorele/curatorul beneficiarului/altă persoană care exercită aceste drepturi și obligații potrivit legii).

Trebuie să mai știi că activul personal net existent în contul participantului decedat trebuie să fie menționat la capitolul "Bunuri mobile" în cadrul masei succesorale din certificatul de moștenitor.

În cazul în care există mai mulți moștenitori care solicită plata cotei-părți cuvenite, copia verificată și certificată pentru conformitate cu originalul de către BCR Pensii sau copia legalizată a certificatului de deces și a certificatului de moștenitor/legatar, certificatului de moștenitor suplimentar, actului de partaj voluntar după caz, sau hotărârii judecătorești definitive, din care să rezulte calitatea de moștenitor/legatar și cota-parte cuvenită din activul personal net al participantului decedat, după caz, pot fi transmise într-un singur exemplar pentru toți moștenitorii.