Cum plătesc contribuția lunară?

Angajații tăi care au semnat un act individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative BCR PLUS trebuie să îți pună la dispoziție o copie a acestuia.

În baza acestuia tu urmează să virezi lunar contribuția înscrisă în actul individual de aderare, în baza unui singur ordin de plată pentru toți angajații tăi. Simplu, eficient și fără timp irosit. Astfel, vei completa o singură listă de viramente, conform acestui model, în care urmează să înscrii datele tuturor angajaților pentru care efectuezi plata.

Vei transmite lista de viramente, semnată și ștampilată, către BCR PENSII, prin e-mail la adresa pensiibcr@bcr.ro, fax la 021.232.40.35 sau poștă la adresa Calea Victoriei nr. 15, etaj 3, podium, aripa sud - sud est, sector 3, București.

Plata contribuției se va efectua lunar în contul colector deschis la banca BRD GSG, cod IBAN: RO53BRDE450SV23245054500.