Cariera ta în BCR Pensii

Află cum poți deveni parte din echipa noastră.

BCR Pensii prelucrează datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu Politica privind confidențialitatea pe care o puteți consulta aici . Prin transmiterea datelor dvs. personale conținute în CV/scrisori de intenție, etc. prin corespondență electronică adresată oricăror adrese de email cu terminația “bcr.ro”, prin intermediul rețelelor de socializare (Facebook, LinkedIn, etc) sau prin aplicarea în cadrul unei platforme online de locuri de muncă, vă exprimați acordul expres și neechivoc ca aceste date să fie prelucrate de BCR Pensii, precum și de companiile din cadrul grupului BCR.

În cazul în care veți fi selectat pentru o anumită poziție, datele dvs. cu caracter personal din CV, vor fi păstrate pe durata contractului de munca încheiat cu dvs. și potrivit politicilor interne ale BCR Pensii, iar ulterior potrivit prevederilor legale incidente, inclusiv, cele din materia arhivării.  

În cazul în care nu veți fi selectat pentru o anumita pozitie, datele dvs. cu caracter personal din CV vor fi păstrate pentru o durată ce nu va depăși 3 ani de la data furnizării datelor, sau pe o durată mai mare, în măsura în care acest lucru este necesar pentru apărarea drepturilor și intereselor BCR Pensii în justiție.

Prelucrarea datelor se va face în scopul angajării dvs., realizarea unor rapoarte statistice asupra forței de muncă, datele putând fi comunicate furnizorilor noștri, numai pentru scopurile mai sus menționate, precum și autorităților publice, în baza unor solicitări legale. BCR Pensii a implementat măsuri adecvate care să asigure un nivel considerabil de securitate a prelucrării datelor dvs.

Potrivit legislației în vigoare, aveți următoarele drepturi:

  • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către BCR Pensii, conform celor descrise în prezentul document;
  • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea BCR Pensii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare;
  • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține rectificarea de către BCR Pensii a datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete;
  • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, BCR Pensii să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;
  • începând din 25 mai 2018, dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
  • începând din 25 mai 2018, dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către BCR Pensii către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
  • dreptul la opoziție - în ceea ce privește activitățile de prelucrare efectuate pentru scopuri de marketing direct, inclusiv activitățile de profilare, dreptul de opoziție se poate exercita în orice moment, prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate;
  • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru mai multe detalii cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către BCR Pensii, precum și cu privire la drepturile de care beneficiați în acest context, puteți contacta Responsabilul privind protecția datelor la adresa de e-mail: dpobcrpensii@bcr.ro