Cariera ta în BCR Pensii

Află cum poți deveni parte din echipa noastră.

BCR Pensii prelucrează datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu Politica privind confidențialitatea pe care o puteți consulta aici. Prin transmiterea datelor dvs. personale conținute în CV/scrisori de intenție, etc. prin corespondență electronică adresată oricăror adrese de email cu terminația “bcr.ro”, prin intermediul rețelelor de socializare (Facebook, LinkedIn, etc) sau prin aplicarea în cadrul unei platforme online de locuri de muncă, vă exprimați acordul expres și neechivoc ca aceste date să fie prelucrate de BCR Pensii, precum și de companiile din cadrul grupului BCR.

Prelucrarea datelor se va face în scopul angajării dvs., realizarea unor rapoarte statistice asupra forței de muncă, datele putând fi comunicate furnizorilor noștri, numai pentru scopurile mai sus menționate, precum și autorităților publice, în baza unor solicitări legale. BCR Pensii a implementat măsuri adecvate care să asigure un nivel considerabil de securitate a prelucrării datelor dvs.. Potrivit legislației în vigoare, aveți dreptul de a ne solicita accesul ladatele dvs. personale, rectificarea sau ștergerea acestora (în măsura în care acest lucru nu contravine legii), restricționarea prelucrării sau portabilitatea acestora. De asemenea, aveți dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, BCR Pensii să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice; dreptul la restricționarea prelucrării; dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către BCR Pensii către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege; dreptul la opoziție - în ceea ce privește activitățile de prelucrare efectuate pentru scopuri de marketing direct, inclusiv activitățile de profilare, dreptul de opoziție se poate exercită în orice moment, prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate; dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competențe, în măsura în care considerați necesar. Pentru orice sesizare cu privire la prelucrarea datelor personale de către companiile din grupul BCR/BCR Pensii, va rugăm să vă adresați ofițerilor noștri de protecție a datelor personale la adresa de mail dpobcrpensii@bcr.ro.